Aktualności - Łowicki Portal Przedsiębiorczości

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wybierz kryteria fitrowania:
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, iż dysponuje jeszcze środkami finansowymi na organizację staży zawodowych w  ramach realizowanego Projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie łowickim (III)"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
 
Data dodania: 20 lipiec 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-002/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1  „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Celem spotkania jest omówienie dokumentacji konkursowej i możliwości aplikowania w konkursie – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, którego przedmiotem jest wybór projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.  

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza uruchomić projekt, który poświęcony będzie wsparciu prawnemu dla start-upów.
Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności, co z pewnością wpłynie na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej przedsiębiorcy w relacjach z inwestorem. Wsparcie takie jest szczególnie cenne m.in. przy zawieraniu umowy inwestorskiej.
PARP ogłosiła kolejny konkurs „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” w ramach programu Inteligentny Rozwój, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Celem konkursu jest wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej, regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu organizowanej w związku z Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym.

"Kapitał ludzki wartością organizacji – wykorzystaj aplikację NKL w swojej firmie" to szkolenie z zakresu wykorzystania Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego.
Organizatorem szkolenia jest Polska Agencja Rozowju Przedsiębiorczosci z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego.

Liczba odwiedzin: 7994
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góry


PszczółkaUrbanekOSM ŁOWICZMASPEXSyntexBrejnak

Stopka

Flagi unijne
Zamknij