Uczestnicy - Łowicki Portal Przedsiębiorczości

Uczestnicy


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Karta Młodego Przedsiębiorcy - logo

Uczestnikiem programu może zostać  każda osoba do 30 r. ż., która:

  • prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata

  • rozpoczyna działalność gospodarczą z własnych funduszy, bądź otrzymała z Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, otrzymała dofinansowanie unijne lub uzyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rekrutacja do programu jest prowadzona w sposób ciągły na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej programu lub w Wydziale Strategii, Rozwoju i Obsługi Przedsiębiorców UM w Łowiczu.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Uczestnik programu uprawniony jest do korzystania z systemu preferencji oferowanych przez Partnerów programu. Wykaz Partnerów oraz warunki korzystania z preferencji są dostępne w formie katalogu na stronie internetowej programu. Korzystanie z preferencji możliwe jest tylko za okazaniem karty identyfikacyjnej KMP.


Formularz zgłoszeniowy dla Uczestnika Karty Młodego Przedsiębiorcy http://kmp.nysa.pl/co-zyskujesz/

Karta

Karta identyfikacyjna ważna jest tylko z dowodem tożsamości opatrzonym zdjęciem. Karta zostanie przesłana na adres wskazany w formularzu lub będzie możliwa do odbioru w siedzibie organizatora. O terminie odbioru karty Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Karta uczestnika programu określa termin uczestnictwa w programie, czyli do chwili kiedy Uczestnik osiąga wiek 30 lat. Termin ważności określany jest na podstawie daty urodzenia Uczestnika i jest podany na drugiej stronie karty. Po upływie ważności, karta staje się nieważna. W przypadku wykreślenia wpisu działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego karta traci ważność.

Liczba odwiedzin: 2870
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góry


PszczółkaUrbanekOSM ŁOWICZMASPEXSyntexBrejnak

Stopka

Flagi unijne
Zamknij