UCHWAŁA NR XXXVI/246/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną - Łowicki Portal Przedsiębiorczości

UCHWAŁA NR XXXVI/246/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zwalnia się z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części oraz związane z nimi grunty.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

 2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

 3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

 4. Autobusy, nabyte po dokonaniu zgłoszenia, związane z działalnością gospodarczą, stanowiące własność przedsiębiorcy, który zrealizuje na terenie Gminy Miasto Łowicz nową inwestycję (nabędzie pojazd) i utworzy nowe miejsca pracy związane z tą inwestycją.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przysługuje na wspieranie inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej lub na tworzenie nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na wspieranie inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej przysługuje (przy zachowaniu odpowiednich progów intensywności pomocy) na okres:

 1. 1 roku – jeśli wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła co najmniej 1,5 miliona złotych,

 2. 2 lat – jeśli wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła co najmniej 3 miliony złotych,

 3. 3 lat – jeśli wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła co najmniej 5 milionów złotych.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na tworzenie nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej przysługuje (przy zachowaniu odpowiednich progów intensywności pomocy) na okres:

 1. 1 roku – jeśli w okresie do 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost netto liczby pracowników o 10,

 2. 2 lat - jeśli w okresie do 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost netto liczby pracowników o 15,

 3. 3 lat - jeśli w okresie do 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost netto liczby pracowników o 25,

 4. 4 lat - jeśli w okresie do 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost netto liczby pracowników o 40,

 5. 5 lat - jeśli w okresie do 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i w związku z jej realizacją nastąpił wzrost netto liczby pracowników o 50.

Zwolnienie z podatku od środków transportowych na tworzenie nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej przysługuje (przy zachowaniu odpowiednich progów intensywności pomocy) na okres:

 1. 1 roku podatkowego, jeżeli podatnik utworzył 2 nowe miejsca pracy i nie została przekroczona wartość dopuszczalnej intensywności pomocy,

 2. 2 lat podatkowych, jeżeli podatnik utworzył 4 nowe miejsca pracy
  i nie została przekroczona wartość dopuszczalnej intensywności pomocy,

 3. 3 lat podatkowych, jeżeli podatnik utworzył 6 nowych miejsc pracy
  i nie została przekroczona wartość dopuszczalnej intensywności pomocy,

 4. 5 lat podatkowych, jeżeli podatnik utworzył 10 lub więcej nowych miejsc pracy i nie została przekroczona wartość dopuszczalnej intensywności pomocy.

Warunkiem udzielenia pomocy w formie zwolnienia jest dokonanie, przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją (nabyciem środka transportowego), zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy.

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części, w których prowadzona jest działalność stacji paliw, działalność instytucji finansowych, działalność handlowa o powierzchni powyżej 200m2, działalność w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz związane z dużymi projektami inwestycyjnymi oraz środki transportowe, nabyte na potrzeby w/w działalności gospodarczej.

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 627
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góry


PszczółkaUrbanekOSM ŁOWICZMASPEXSyntexBrejnak

Stopka

Flagi unijne
Zamknij