Aktualności - Projekt: "Łowicz - centrum przetwórstwa rolno-spożywczego" - Łowicki Portal Przedsiębiorczości

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Projekt: "Łowicz - centrum przetwórstwa rolno-spożywczego"

29 czerwiec 2017
Gmina Miasto Łowicz reprezentowana przez Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego została Beneficjentem Projektu nr RPLD.02.02.02-10-0003/16 pn. „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno-spożywczego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 • Okres realizacji projektu: luty 2017 – grudzień 2018
 • Wartość projektu: 790 678,85 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich: 519 647,50 zł
Celem projektu jest promocja gospodarcza regionu łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem roli Łowicza jako centrum przetwórstwa rolno – spożywczego poprzez tworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz budowanie powiązań gospodarczych. Założeniem projektu w obszarze budowy powiązań gospodarczych jest zachęcenie przedsiębiorców działających na terenie Łowicza, ze szczególnym uwzględnieniem branży rolno – spożywczej do wzajemnej współpracy.

Cele szczegółowe:
 • Nawiązywanie nowych kontaktów handlowych przez firmy z branży rolno – spożywczej
 • Promocja łódzkiego jako regionu dynamicznie rozwijającego w dziedzinie przetwórstwa rolno – spożywczego
 • Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP
 • Zdobywanie nowych rynków zbytu przez MŚP z regionu łódzkiego
 • Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu
 • Silniejsza identyfikacja przedsiębiorców z terenu Łowicza jako dobrej marki
 • Promocja przedsiębiorców i regionu
 • Zwiększenie wiedzy o ofercie przedsiębiorstw
 • Lepsza rozpoznawalność miasta, regionu, firm
 • Rozwój sieci kontaktów i współpracy
 • Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorców
 • Wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu
 • Nawiązywanie kontaktów
 • Pozyskiwanie informacji na temat rynków zagranicznych
Zadania projektu:
 • Opracowanie diagnozy inwestycyjno – gospodarczej dla miasta Łowicza
 • Promocja gospodarcza poprzez organizację wizyty studyjnej dziennikarzy zagranicznych
 • Kampania promocyjno – informacyjna
 • Stworzenie portalu łowickiej przedsiębiorczości – strona internetowa wraz z aplikacją mobilną
 • Udział w targach rolno – spożywczych w Europie
 • Udział w międzynarodowych targach rolno –spożywczych w Polsce
 • Organizacja Międzynarodowego Łowickiego Gospodarczego Forum Przedsiębiorców
 • Organizacja wydarzenia Startup Sprint Łowicz
 • Zarządzanie projektem i jego obsługa: promocja projektu, obsługa projektu - 1 etat.
Planowane efekty:
 • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych, podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji 3 szt.

 


Liczba odwiedzin: 716
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góry


PszczółkaUrbanekOSM ŁOWICZMASPEXSyntexBrejnak

Stopka

Flagi unijne
Zamknij