Aktualności - „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej” - Łowicki Portal Przedsiębiorczości

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
{n_title2}

„Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej”

23 kwiecień 2018
Gmina Miasto Łowicz reprezentowana przez Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego została Beneficjentem Projektu nr RPLD.02.02.02-IP.02-10-024/17 pod nazwą „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II: INNOWACJA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, Działanie II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORST, Poddziałanie II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 1 marca 2018 – 30 września 2019
Wartość projektu: 709 640,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 490 401,63 zł
 
Celem projektu jest promocja gospodarcza branży włókienniczej z regionu łódzkiego z uwzględnieniem roli Łowicza poprzez tworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz budowanie powiązań gospodarczych.

Cele szczegółowe

 • Nawiązywanie nowych kontaktów handlowych przez firmy;
 • Nawiązanie nowych relacji z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi co przyczyni się do wzrostu liczby inwestycji zagranicznych;
 • Promocja łódzkiego jako regionu dynamicznie się rozwijającego;
 • Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez podpisanie nowych kontaktów handlowych;
 • Zdobywanie nowych rynków zbytu przez MŚP poprzez organizację i udział w przedsięwzieciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu;
 • Silniejsza identyfikacja przedsiębiorców z terenu Łowicza jako dobrej marki, a tym samym poprawa wizerunku gminy i regionu jako wspierającego lokalny biznes;
 • Zwiększenie wiedzy o ofercie przedsiębiorstw;
 • Lepsza rozpoznawalność miasta, regionu, firm;
 • Rozwój sieci kontaktów i współpracy, np. w formie powiązań koncepcyjnych, klastrów;
 • Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem branży włókienniczej;
 • Wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu.

Zadania projektu:

 • Udział w tekstylnych targach zagranicznych;
 • Udział w międzynarodowych targach tekstylnych w Polsce;
 • Kampania promocyjno–informacyjna;
 • Zarządzanie projektem;

Planowane efekty:

 • Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno – promocyjnych o charakterze międzynarodowym 1
 • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych 3 i podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji 5
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie i dotacje 1
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 1
 • Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki szt. 3


Liczba odwiedzin: 667
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góry


PszczółkaUrbanekOSM ŁOWICZMASPEXSyntexBrejnak

Stopka

Flagi unijne
Zamknij