Aktualności - Od stycznia 2019 r. nowe dokumenty przekazywane do ZUS - Łowicki Portal Przedsiębiorczości

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Od stycznia 2019 r. nowe dokumenty przekazywane do ZUS

7 marzec 2019
ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej – nowy dokument

Od stycznia 2019 r. przedsiębiorcy mogą przekazywać raport ZUS RPA w komplecie rozliczeniowym, jeśli w danym miesiącu przedsiębiorca wypłaci przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport  RPA (np. trzynastka wypłacona za poprzedni rok).
W raporcie tym podawane sa informacje o składnikach wynagrodzenia niezbędnych do wyliczenia lub przeliczenia świadczenia. Dodatkowo w raporcie tym należy podawać okresy wykonywania pracy nauczycielskiej przez pracowników.

Zmienią się dwa formularze rozliczeniowe
ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. W dokumencie zostanie usunięty blok VI – rozliczenie części IV i V (czyli rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu
w ciężar składak na ubezpieczenia społeczne). Dodany zostanie blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu lub zapłaty. W bloku tym są rozliczane:
  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
  • wypłacone świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.
ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W tym dokumencie zostanie dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego.
 
Systemy kadrowo-płacowe
Jeżeli przedsiębiorca korzysta z programu kadrowo-płacowego, musi go uaktualnić o dane, które będzie przekazywać do ZUS zgodnie z nowymi przepisami. Jeśli zatem obecny program nie zapisuje wymaganych danych, należy go zmienić w tym zakresie.

Przedsiębiorco krótko o tym, co najważniejsze:
  1. Będziesz przechowywać przez 10 lat akta pracownicze osób, które zatrudnisz po 2018 r.
  2. Możesz skrócić do 10 lat okres przechowania akt tych pracowników, których zatrudniłeś w latach 1999–2018. W tym celu musisz złożyć oświadczenie ZUS OSW, a potem w ciągu roku przekazać do ZUS raporty ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w tym czasie.
  3. Jeśli rozwiążesz stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym w latach 1999–2018 po 2018 r., raport informacyjny przekaż do ZUS wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.
  4. Akta pracowników, których zatrudniłeś przed 1999 r., przechowujesz przez 50 lat. 
Więcej informacji na stronie www.e-akta.gov.pl
 


Liczba odwiedzin: 70
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góry


PszczółkaUrbanekOSM ŁOWICZMASPEXSyntexBrejnak

Stopka

Flagi unijne
Zamknij