Aktualności - Młodzi Na Start - dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia - Łowicki Portal Przedsiębiorczości

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Młodzi Na Start - dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia

3 styczeń 2022
Tytuł projektu: „Młodzi na start”. 
Wartość projektu: 5 322 226,80 zł, w tym dofinansowanie: 5 288 015,46 zł. 
Okres realizacji projektu: 2021-01-01 do: 2023-06-30. 
Rekrutacja uczestników (III edycja) 10 - 27.01.2022 r. 
Celem projektu „Młodzi na start” jest zwiększenie w latach 2021-2023 aktywności zawodowej 120 osób w wieku od 18 do 29 roku życia zamieszkujących województwo łódzkie, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 (za utratę zatrudnienia wskutek pandemii Covid-19 uznaje się każdą utratę zatrudnienia, która nastąpiła w okresie po 1 marca 2020 r.), zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy.
Wsparciem zostaną objęte: 
- osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz bierne zawodowo w wieku 18-29 lat z województwa łódzkiego (osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19 (za utratę zatrudnienia wskutek pandemii Covid-19 uznaje się każdą utratę zatrudnienia, która nastąpiła w okresie po 1 marca 2020 r.).

Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.: 
studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo, 
- studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne). Doktoranci mogą być uznani za osoby bierne zawodowo, jeżeli nie są zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie. 
- osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

Dzięki realizacji projektu 120 osób zdobędzie wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie na jej uruchomienie i prowadzenie. 


 W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:
  • Wysokiej jakości usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej.
  • Stypendium szkoleniowe.
  • Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł.
  • Wsparcie finansowe pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

Składanie dokumentów

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie ŁARR oraz przesyłać drogą elektroniczną na adres mlodzi@larr.pl

Dokumenty rekrutacyjne:
Dodatkowo, Kandydaci do projektu mają obowiązek złożyć dokument urzędowy potwierdzający status na rynku pracy (zaświadczenie z ZUS). Z uwagi na fakt, że powyższe zaświadczenie jest ważne 30 dni, Beneficjent będzie informował Kandydatów o terminie, w jakim powinni złożyć dokument, aby jego ważność nie wygasła w chwili przystąpienia do pierwszej formy wsparcia.
Dokumenty dla uczestników projektu: Źródło: https://larr.pl/mlodzi-na-start-dofinansowanie-na-wlasna-dzialalnosc


Liczba odwiedzin: 51
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góry


PszczółkaUrbanekOSM ŁOWICZMASPEXSyntexBrejnak

Stopka

Flagi unijne
Zamknij