ŁSSE - Podstrefa Łowicz - Łowicki Portal Przedsiębiorczości

ŁSSE - Podstrefa Łowicz


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarczych w Polsce. Oferuje bogatą ofertę inwestycyjną, kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego oraz możliwość skorzystania ze znacznych ulg podatkowych.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje najwyższą możliwą pomoc publiczną w Europie tj.:

 • 70% kosztów kwalifikowanych dla małych przedsiębiorstw;

 • 60% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw;

 • 50% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw.

 

Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności gospodarczej:

 • produkcyjną (w tym przetwórstwo spożywcze)

 • usługową (w tym transportowych i magazynowania)

 • BPO (w tym informatycznych, B+R, księgowość, rachunkowość, call centres)

 

Warunki otrzymania zezwolenia na działalność w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

 • nowa inwestycja o wartości minimum 100 000 EURO,

 • inwestycja nie może być rozpoczęta przed uzyskaniem zezwolenia,

 • utrzymanie inwestycji w regionie przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia całej inwestycji (3 lata dla MŚP),

 • utworzenie nowych miejsc pracy oraz utrzymanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata MŚP),

 • zakaz sprzedaży aktywów wchodzących w skład nakładów inwestycyjnych przez minimum 5 lat (3 lata dla MŚP),

 • udział środków własnych w wysokości, co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji.

 

Procedura ubiegania się o zezwolenie na działalność w strefie oraz zakup nieruchomości:

 1. spotkanie z przedstawicielem strefy i określenie wstępnych założeń projektu inwestycyjnego;

 2. złożenie listu intencyjnego określającego parametry inwestycji w wybranej lokalizacji;

 3. ogłoszenie przez ŁSSE S.A. przetargu łącznego w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność i nabędzie nieruchomość w strefie;

 4. opracowanie i złożenie w siedzibie zarządu ŁSSE S.A. oferty wraz z biznesplanem;

 5. przetarg - analiza oferty przez komisję przetargową;

 6. uzyskanie zezwolenia na działalność w strefie;

 7. zakup nieruchomości.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.:
ul. ks. bp. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
Tel. +48 42 6762753, +48 42 6762754
Fax. +48 42 6762755
www.sse.lodz.pl


Podstrefa Łowicz

Podstrefa Łowicz, będąca jedną z 45 podstref należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstała w 2009 roku i obejmuje swoją powierzchnią ponad 15 ha. Jest ona wyodrębnionym obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych.

Teren podstrefy Łowicz liczy około 1,16 ha i zlokalizowany jest tuż obok istniejącego już zakładu Baumit przy ul. Prymasowskiej. Druga, przynależąca do Podstrefy, jest działka z obrębu Małszyce przy ul. Małszyce i ul. Strzeleckiej o pow. 3,80 ha.

http://www.lowicz.eu/files/docs/mapa4.pdf

Jednym z warunków stawianych potencjalnym inwestorów przez strefę jest utworzenie kilkudziesięciu nowych miejsc pracy. W zamian za to inwestor otrzymuje zwrot od 50 do 70% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Zachęcamy inwestorów do wybrania naszych gruntów znajdujących się w podstrefie Łowicz.

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 3544
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góry


PszczółkaUrbanekOSM ŁOWICZMASPEXSyntexBrejnak

Stopka

Flagi unijne
Zamknij